Haljasalad võivad olla, kas vähe või palju hooldust nõudvad. Kõik sõltub sellest, kuidas nad on kujundatud. Kujundus lähtub aga paljuski inimeste soovidest. Istutusalad koosnevad puudest, põõsastest, püsikutest, lühiealistest püsikutest ning üheaastastest taimedest.

Juba istutusalade juures ilmneb, kas need on palju või vähe hooldust vajavad, sest ka taimed jaotatakse hooldusvajaduse põhjal. Näiteks okaspuudega on kõige vähem vaeva aga suvelilledega kõige rohkem. Kuid elu ei pea alati ainult mugav olema, silmailu võiks ka olla.


Hekitaimede valikul peab lähtuma heki kõrgusest. Hekk läheb iga aastaga kõrgemaks ja laiemaks, sest igal pügamisel peab vähemalt 1 cm uuest aastakasvust alles jääma.

Vabakujulised hekkid sobivad paremini maa-aeda. Sarnane hekk võib koosneda ka mitmest liigist, mis on läbisegi istutatud.