Geum hybrid 'Flames of Passion' - Aedmõõl


Aedmõõlad on eri algupära mõõlasortide kogum. Vajavad rammusat  mulda ja umbes 3 aasta tagant ümberistutamist. Sobib istutada nõlvadele või veidi tõstetud peenrale.